وب سایت های هنری

وب سایت های هنری (6)

هنرمند یا هنرور شخصی است که به آفرینش آثار هنری می‌پردازد و یا در هرشاخه‌ای از فعالیت‌های انسانی که به هنر مربوط می‌شود در حال فعالیت است. استفاده از واژهٔ «هنرمند» در صحبت‌های روزمره (و حتی علمی و فرهنگی) معمولا فقط به شخصی اشاره دارد که در هنرهای تجسمی مشغول فعالیت است.
امروزه با توجه به گسترش اینترنت، این رسانه تبدیل به ابزار مهمی برای هنرمندان جهت ارائه کارهایشان شده است.

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info

Additional Info