وب سایت های صنعتی

وب سایت های صنعتی (7)

صنایع در پیشرفته  برنامه های توسعه ای كشور نقش کلیدی را بر عهده دارند. امروزه با توجه به گستردگی فناوری اطلاعات، شرکت های صنعتی از وب سایت ها جهت اطلاع رسانی، نمایشگاه و فروشگاه مجازی محصولات تولیدی خود بهره می گیرند.

Additional Info

  • Technologies XHTML, CSS, Database, Ajax & Jquery, PHP, SEO, Forms, Multilingual
  • Website Type Dynamic

Additional Info

صفحه2 از2