سرزمین پارس

Rate this item
(5 votes)

Additional Info

سربلندی هرملتی مرهون حفظ شادابی  نسل  حاضر وتربیت صحیح نسل آینده می باشدواین مهم درپناه  برنامه ریزی دقیق در حوزه های فرهنگی، علمی ،آموزشی و فعالیت های اجتماعی(تفریحی، ورزشی، اردویی، گردشگری...) و استفاده ازکارشناسان صاحب نظران وپیشکسوتان مربوطه می باشد. اکوتوریسم  شاخه ای ازگردشگری پایداراست که درطبیعت اجرامی شود و ازاصول اخلاقی مشخصی پیروی می کند.
بسوی مستولانه به مناطق طبیعی که باعث حفاظت ازمحیط زیست می شودوبه بهبود زندگی جامعه محلی کمک می کند.

Read 4155 times Last modified on چهارشنبه, 24 دی 1393 11:48