Skip to main content

طراحی وب سایت شرکت تکنام آفرین الوند

شرکت "تکنام آفرین الوند" با مدیریت محمد رسول الوند با بهره مندی از 27سال تجربه درزمینه واردات،فروش و تولید چای از سال 1374 فعالیت خودرا آغاز نمود و درحال حاضر این شرکت بعنوان نماینده انحصاری شرکت "ALTUNKAYA GROUP" مسئولیت پخش و فروش محصولات چای و قهوه محمود) (MAHMOOD TEA & MAHMOOD COFFEE ، نوشابه انرژی زا NIGHT WOLFدرسراسر ایران


زبان برنامه نویسی

  • نوع وب سایت:
  • تکنولوژی :

    PHP, Java Script, CSS, HTML5

  • License

    Anothervista 

  • تاریخ انتشار

    2019